[powr-video-slider id=55f3dd62_1521016561974]

VERPLAATSING & VERANDERING DRUGSMARKTEN

ALS ANTWOORD OP HET EXPERIMENT GESLOTEN COFFEESHOPKETEN PROJECT

 

Internet: de toekomstige speeltuin voor cannabisproducten

In het laatste decennium zijn er nieuwe internettechnologieën verschenen die fungeren als belangrijke facilitators van online drugsmarkten. Historisch gezien opereren de markten voor illegale drugs in fysieke ruimtes, met bijbehorende praktische beperkingen en grenzen.

De snelle ontwikkeling van virtuele online markten verandert de dynamiek van het verkoop- en koopproces, voor bijvoorbeeld geneesmiddellen, drugs, cannabis, wapens, chemicalien en overige producten waardoor de markt potentieel voor een breder publiek wordt geopend.

Drugsmarkten die onder of aan de oppervlakte van het web opereren lijken vooral geassocieerd te zijn met de distributie van ofwel niet-gereguleerde stoffen of stoffen waarvoor wettelijke controles verschillen tussen landen en rechtsgebieden (drugs, geneesmiddelen, lifestyleproducten, nieuwe psychoactieve stoffen, precursorchemicaliën).

Online apotheken bloeien en verbreden hun aanbod van lifestyleproducten tot producten voor prestatieverbetering en geneesmiddelen op recept.

In het afgelopen decennium is een snelle uitbreiding van de online markt voor nieuwe psychoactieve stoffen waargenomen, waarbij deze stoffen in online winkels werden verkocht als zowel ‘onderzoekchemicaliën’ als ‘legal highs’. Naast deze markten heeft de groei van sociale media de opkomst van fora en mobiele toepassingen waar drugs worden besproken, geadverteerd en  verkocht.

Via dit platform willen wij trachten enkele van de complexiteit rond online markten te ontrafelen: wat ze zijn, hoe ze werken, de onderliggende technologieën & kennis en hoe ze omgaan met de traditionele en toekomstige drugsmarkt.

De deskundige bijdragen zijn afkomstig van een personen, instanties en partijen om ervaringen en kennis over het onderwerp van de internet- en drugsmarkten te verspreiden, informeren en vooral om te delen.

Ze vertegenwoordigen een breed scala aan internationale expertise op zowel het deep web (Dark Net) als op het oppervlakteweb en verschaffen inzichten uit IT, onderzoek en monitoring, wetshandhaving en perspectieven voor gebruikers van drugs, softdrugs en geneesmiddellen.

 

Dark Net

Onlangs is de aandacht verschoven naar de verkoop van drugs en andere illegale producten en diensten in wat bekend is geworden als Dark Net markets of cryptomarkets, die bestaan ​​in wat in feite een ‘verborgen’ deel van het internet is dat niet toegankelijk is via standaardwebsites of browsers.

Dark netmarkten vormen een opmerkelijke innovatie en enorme groei in de online drugshandel en een van de belangrijkste bezwaren is de relatieve anonimiteit die zij bieden aan gebruikers die illegale goederen en diensten willen kopen.

Een reeks strategieën wordt gebruikt om de identiteit van gebruikers te verbergen en de fysieke locaties van servers te verbergen. Deze omvatten anonimiseringsdiensten, zoals Tor (The Onion Router), die het IP-adres van een computer verbergen bij toegang tot de site; gedecentraliseerde en relatief onvindbare cryptocurrencies, zoals bitcoin en litecoin, voor het verrichten van betalingen; en gecodeerde communicatie tussen marktdeelnemers.

Reputatiesystemen spelen een centrale rol in het functioneren van Dark Net-markten. Ze helpen leveranciers te reguleren en worden gebruikt door kopers om hun aankoopbeslissingen te informeren.

Zowel de vraagreductie als de aanbodreductie op het oppervlakteweb zijn in een stroomversnelling gekomen. Het Deep Web heeft echter nieuwe kansen en uitdagingen opgeleverd voor de criminele drugswereld en de professionals in de gezondheidszorg en de rechtshandhaving.

Diverse studies suggereren dat Silk Road gebruikers geholpen heeft de schade te verminderen die wordt veroorzaakt door het gebruik van illegale drugs, vooral in vergelijking met straatgerelateerde drugsmarkten.

Voor wetshandhavingsinstanties betekent online monitoring een nieuwe aanpak voor het aanpakken van drugsmarkten en ze blijven ervaring op dit gebied opbouwen. Wetshandhavingsstrategieën waren gericht op marktverstoring, waaronder het verminderen van vertrouwen rond anonimiteit, evenals de identificatie, arrestatie en vervolging van verkopers in cryptomarkten.

Op EU-niveau heeft Project: ITOM (Illegal Trade on Online Marketplaces) een EU-netwerk voor cybercriminaliteit opgericht, met als een van de taken om effectieve manieren te vinden om de illegale handel binnen online marktplaatsen te bestrijden.

 

 

Surface web

Verschillende onderzoeken hebben het online aanbod van nieuwe psychoactieve stoffen, of zogenaamde legal highs, onderzocht via winkels op internet. De I-TREND (internettools voor Research in Europe on New Drugs), gericht op de ontwikkeling van een door software geautomatiseerd hulpmiddel voor het controleren van onlinewinkels met een minder middelenintensieve methode dan eerder beschikbaar was.

Dit toonde de noodzaak om dubbele sites in overweging te nemen om de realiteit van online levering te begrijpen. In sommige gevallen richten online winkels zich op afzonderlijke landen, met het type winkels dat beschikbaar is en de aangeboden stoffen die worden beïnvloed door culturele factoren en structurele kenmerken van nationale drugsmarkten.

De online verkoop van geneesmiddelen is sinds het begin van de jaren 2000 uitgebreid en hoewel verschillende platforms zijn gebruikt, zijn online apotheken een primaire distributiebron geweest. Vroeger waren de populairste producten die op internet werden geleverd natuurlijke en kruidengeneesmiddelen, hulpmiddelen om te stoppen met roken en schoonheids- en seksuele prestatieverhogende producten.

Meer recentelijk is de markt voor versterkingsgeneesmiddelen zoals spieropbouwende en dieetpillen uitgebreid. Hoewel er toenemende bezorgdheid bestaat over de potentiële rol van illegaal werkende online apotheken bij de levering van psychoactieve geneesmiddelen voor misbruik, is er weinig bewijs dat ze op dit moment een belangrijke bron van geneesmiddelen zijn voor illegale drugsmarkten.

Sociale media

De groei van sociale media heeft een revolutie teweeggebracht in methoden van communicatie en sociale interactie met elkaar. Druggerelateerde inhoud bestaat op sociale media: op sociale netwerksites, in apps met een drugsthema, op diensten voor het delen van video’s en foto’s en in drugsforums.

Bovendien bieden virtuele sociale netwerken kansen voor drugsgerelateerde ontmoetingen en er zijn aanwijzingen dat dit vooral gebeurt bij kleine groepen mannen die seks hebben met mannen. Er is ook enig bewijs van de verkoop van drugs via sociale media, vaak met behulp van drugs jargon.

Deskundigen voorspellen dat het sociale media een enorme rol gaat spelen bij het promoten, verspeiden van informatie en de levering van drugs. Daarom zal er ook moeten worden nagegaan op welke manieren de onderzoeks- en monitoringgemeenschap en preventie- en behandelingsbureaus sociale media kunnen gebruiken om drugsgebruik beter te begrijpen, te bestrijden en om de vraag te verminderen.

Veelvoud van onderling verbonden marktplaatsen

Een groot aantal factoren lijkt de verandering en ontwikkeling in internetdrugsmarkten aan te jagen; de meeste zijn gekoppeld aan technologie, globalisering en marktinnovatie. Er is een consensus dat internet de drugsmarkten heeft veranderd door de mogelijkheden voor drugshulp en -handel uit te breiden.

Onderzoek wijst uit dat drugsmarkten hybride markten zijn geworden die de traditionele sociale en economische kansenstructuren combineren met de nieuwe mogelijkheden die internet biedt. Bovendien heeft internet niet alleen het weg voor nieuwe criminele actoren, maar het heeft ook de relaties tussen leveranciers, tussenpersonen en kopers opnieuw geconfigureerd.

Patronen voor drugshandel veranderen voortdurend. Het identificeren van patronen van crimineel gedrag en het matchen van deze met verschillende cyber-hotspots kan belangrijke gevolgen hebben voor de aanpak van gebruikers, teelers, kopers, handelaren en potentiële daders in het internettijdperk.

Meer criminologisch onderzoek is nodig om rekening te houden met door internet veroorzaakte transformaties in technologie, maatschappij en misdaad en om nieuw preventief denken over het verminderen van criminele kansen in cyberspace toe te staan.

 

 

De internet- en online drugsmarkten

Licht werpen op deze complexe en dynamische systemen.

In het laatste decennium zijn er nieuwe internettechnologieën verschenen die hebben gefungeerd als belangrijke facilitators van online drugsmarkten. Historisch gezien opereren de markten voor illegale drugs in fysieke ruimtes, met bijbehorende praktische beperkingen en grenzen.

Of het nu gaat om een ​​open drugsscenario in het stadscentrum of in de flat van een dealer op een voorstedelijk woonwijk, drugverkopen op een laag niveau worden doorgaans geassocieerd met tastbare mensen, plaatsen en geografische ruimten.

Nieuwe ontwikkelingen hebben de groei van online handel in virtuele markten met een wereldwijd bereik mogelijk gemaakt. Dit heeft het potentieel om de grenzen van de drugshulp uit te breiden en meer kansen te bieden aan diegenen die drugs willen kopen om dat te doen.

Virtuele drugsmarkten bieden deelnemers ook de mogelijkheid om vanuit hun eigen huis te verkopen en te winkelen, waarbij persoonlijke ontmoetingen met offline markten worden vermeden. Deelnemers melden dat dit een mate van anonimiteit en fysieke veiligheid kan bieden die anders moeilijk zou zijn bereiken.

Technologie is altijd in verband gebracht met veranderingen in drugsmarkten. Een recent voorbeeld is het wijdverspreide gebruik van mobiele telefoons, waardoor het kopen en verkopen van drugs uit meer openlijk toegankelijke fysieke ruimten en in gesloten netwerken van bekende contacten kan komen.

De ontwikkeling van virtuele markten verandert de dynamiek van het verkoop- en koopproces verder, waardoor de markt mogelijk voor een breder publiek wordt geopend, waarbij deelnemers waarschijnlijk niet bekend zijn bij elkaar. Zo kunnen dergelijke markten voor de deelnemers het beste van beide werelden zijn: open markten die op een geheime manier opereren.

In werkelijkheid kunnen niet alle aspecten van drugsmarkten plaatsvinden in een virtuele wereld. Zowel de productie- als de distributiefase blijven nauw verbonden met tastbare real-world processen. Fysieke transacties, vaak met postbezorging, moeten nog steeds plaatsvinden.

Recent bewijs suggereert dat vrijwel elk type medicijn, drug, wapen of chemicalie op internet kan worden gekocht. Drugsmarkten die onder of aan de oppervlakte van het web opereren lijken vooral geassocieerd te zijn met de distributie van niet-gereguleerde stoffen of stoffen waarvoor wettelijke controles verschillen tussen landen en rechtsgebieden (geneesmiddelen, lifestyleproducten, nieuwe psychoactieve stoffen, precursorchemicaliën).

Online apotheken bloeien en verbreden hun aanbod van lifestyleproducten tot producten voor prestatieverbetering en geneesmiddelen op recept. Sinds 2008 is een snelle uitbreiding van de online markt voor nieuwe psychoactieve stoffen waargenomen, met deze stoffen verkocht als zowel ‘onderzoekchemicaliën’ als ‘legal highs’ in online winkels.

Een markt voor de levering van precursor- en preconor-chemicaliën is ook geïdentificeerd. Naast deze markten heeft de groei van sociale media de opkomst van fora en mobiele toepassingen waar drugs worden besproken, geadverteerd en verkocht.

Meer recentelijk is de aandacht verschoven naar de verkoop van drugs en andere illegale producten en diensten in wat bekend is geworden als dark net markets of cryptomarkets, die bestaan ​​in wat in feite een ‘verborgen’ deel van het internet is dat niet toegankelijk is via standaard web browsers. Cryptomarkten vormen een opmerkelijke innovatie in de online drugshandel. Software die anonimisering mogelijk maakt (bijvoorbeeld The Onion Router) of versleuteling (bijvoorbeeld PGP) en cryptocurrencies (bijvoorbeeld bitcoin) zorgen voor een hoge mate van anonimiteit voor kopers en verkopers, en geneesmiddelen worden via de post geleverd, waardoor direct contact tussen de betrokken partijen wordt vermeden.

Hoewel sommige commentatoren suggereren dat deze virtualisatie van drugsgerelateerde handel, met fora die gebruikersadvies en beoordelingen geven over verkopers en hun producten, criminaliteit, geweld en intimidatie in drugsmarkten kan verminderen, de snelheid waarmee internet drugsmarkten verandert, vormt een grote uitdaging voor de wet handhaving, volksgezondheid en onderzoeks- en monitoringbureaus.

 

Studie over internet en drugsmarkten

Om dit complexe onderwerp en de snel veranderende omgeving nader te belichten, zijn er de afgelopen jaren vele methodestudies gemaakt over drugsmarkten op het internet om het grondgebied in kaart te brengen en de potentiële impact van dit fenomeen beter te begrijpen.

De doelstellingen van deze studies zijn om meer inzicht te krijgen in het online aanbod van drugs met een focus op de verkoop van harddrugs, cannabis, CBD Olie, nieuwe psychoactieve stoffen, onderzoekchemicaliën en ‘legal highs’; het gebruik van sociale media en apps; online verkoop van drugs/softdrugs voor ongeoorloofd gebruik; en de verkoop van medicijnen op het deep web.

De onderzoeksmethode omvatte een aantal onderzoeksbenaderingen en gebruikte gegevens uit meerdere bronnen, en het werk mondde uit in een vergadering met internationale experts. Tijdens bijeenkomsten deelden de experts hun ervaringen en droegen bij aan een analyse van het onderwerp, met inzichten uit IT, onderzoek en monitoring, wetshandhaving en perspectieven voor gebruikers van drugs.

Gezien het belang van het onderwerp en de kwaliteit van de kennis en expertise die tijdens de vergadering werd gedeeld, werd besloten om een ​​gezamenlijke publicatie te starten waarin veel van de deelnemers aan de vergadering de kans kregen om hun inzichten op een gestructureerde manier te delen.

Een opmerking over terminologie

Misschien niet verrassend, gezien de nieuwheid van de discipline, zijn er zowel overlappingen als een aantal discrepanties in de manier waarop bepaalde termen worden gebruikt in de wetenschappelijke en populaire literatuur. Hieronder beschrijven we hoe een aantal sleutelbegrippen worden gebruikt wanneer verwijzend naar online drugsmarkten.

We merken echter op dat men de voorkeur kan hebben aan gebruik van termen dat kan afwijken van deze definities en in sommige gevallen gebruiken we daarom variatie termen. Een voorbeeld hiervan is als de term ‘dark net markets’ wordt gebruikt, anderen de voorkeur geven aan ‘cryptomarkten’.

Het oppervlak of het duidelijke web is het deel van internet dat kan worden gevonden door de technieken voor het doorzoeken van links die worden gebruikt door een typische zoekmachine zoals Google, Bing of Yahoo. Aan de andere kant, de deep web is een onderdeel van internet dat niet toegankelijk is voor deze zoekmachines.

De enige manier om toegang tot het deep web te krijgen, is door een zoekopdracht uit te voeren binnen een bepaalde website. Overheidsdatabases en bibliotheken bevatten bijvoorbeeld enorme hoeveelheden deep-webgegevens.

Het donkere web of Dark Net is gedefinieerd als een klein deel van het deep web dat opzettelijk is verborgen en niet toegankelijk is via standaard webbrowsers. Het Dark Net is alleen toegankelijk met extra software zoals de Tor Browser (Bright Planet) en het is het internetgedeelte dat het meest bekend staat om illegale activiteiten, vanwege de anonimiteit die het gebruikers biedt.

Tor is een afkorting voor The Onion Router; het is gratis browsersoftware die het IP-adres van een computer verbergt, online anonimiteit mogelijk maakt en de persoonlijke privacy van de internetgebruiker beschermt. De relatief recente ontwikkeling van bruikbare interfaces met anonimiteitsnetwerken zoals Tor heeft het voor iedereen gemakkelijk gemaakt om anoniem te surfen op het internet, ongeacht hun technische vaardigheden.

Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk om militaire operaties te vermijden om bijgehouden te worden en stelt elke persoon in staat om op internet te surfen beschermd tegen ‘verkeersanalyse’. Dit heeft echter ook de opkomst bevorderd van anonieme online markten die gespecialiseerd zijn in ‘zwarte markt’ goederen, zoals pornografie, wapens en drugs.

Cryptomarkten of dark net-markten bevinden zich in het donkere web en zijn toegankelijk via Tor. Een cryptomarkt kan worden gedefinieerd als een online forum waar goederen en diensten worden uitgewisseld tussen partijen die digitale codering gebruiken om hun identiteit te verbergen.

Tot op heden hebben de meeste studies over online drugsmarkten zich geconcentreerd op cryptomarkten, en met name op Silk Road, een van de vroegste cryptomarkten die moeten worden opgezet.

Silk Road begon te werken in februari 2011 en veroverde wereldwijde media en politieke aandacht na een uiteenzetting in het in New York gevestigde blog Gawker. Hoewel het niet het enige platform was als cryptomarkt, het was zeker de grootste en bekendste. Anderen, zoals Black Market Reloaded, The Armoury, Evolution en Agora hebben soortgelijke diensten aangeboden.

Het is belangrijk op te merken dat bitcoin en codering, evenals Tor, het legitieme doel dienen om iemands privacy te beschermen. Individuen kunnen ervoor kiezen om hun surfgedrag op het internet niet langer vast te leggen en op te slaan, of om hun eigen financiën te besteden zonder tussenkomst van een bank; journalisten kunnen dergelijke technologie gebruiken om hun bronnen te beschermen.

Hoewel deze technologieën worden gebruikt voor criminele doeleinden, zijn criminelen lang niet hun enige gebruikers.

In de volgende paragrafen introduceren we kort de belangrijkste online marktsegmenten en de thematische gebieden die in meer detail worden behandeld door de afzonderlijke hoofdstukken in deze publicatie.

 

Online anonieme marktplaatsen voor drugs

Op het deep web kan de verkoop van drugs plaatsvinden binnen een marktplaats (bijvoorbeeld Silk Road), binnen een gedecentraliseerd netwerk of tussen individuen. Het zijn echter de donkere netto-drugsmarkten, ook wel cryptomarkten genoemd, die de meeste aandacht hebben gekregen.

Silk Road is tot nu toe de bekendste en meest onderzochte cryptomarkt en functioneert in deze publicatie bijna als een case study. Hoewel de situatie is veranderd en veel andere markten zijn geopend en gesloten, biedt de informatie die is verzameld rond de eerste en op dat moment grootste cryptomarkt unieke en onschatbare inzichten.

Hoewel het verschilde in het aanbieden van anonimiteit, voorzag Silk Road in een vergelijkbare infrastructuur voor verkopers en kopers om transacties uit te voeren naar die van andere online markten zoals eBay, met professionele geschillenbeslechtingsmechanismen, gebruik van leveranciers- en kopersbeoordelingen, het hosten van discussieforums voor leden, enzovoort.

Hoewel op Silk Road een grote verscheidenheid aan producten werd geadverteerd, werden recreatieve drugs als cannabis, MDMA en LSD en sommige voorgeschreven medicijnen als de meest populaire producten aangemerkt, terwijl de verkoop van nieuwe psychoactieve middelen plaatsvond.

Silk Road behield het geheim van zijn operatoren en locatie door twee technologieën te combineren: Tor en bitcoin. Tor maakt anonieme communicatie tussen koper en verkoper mogelijk en bitcoin kan worden gebruikt om anonieme transacties te vergemakkelijken. Silk Road gebruikte bitcoins als handelsvaluta, in plaats van de verkoper rechtstreeks te betalen,

Kopers plaatsten het overeenkomstige aantal bitcoins in escrow met Silk Road en betalingen werden alleen vrijgegeven aan leveranciers toen het artikel zijn bestemming bereikte en de levering werd bevestigd.

In feite zijn cryptocurrencies zoals bitcoin niet anoniem (omdat er een centraal grootboek is) en ze moeten worden witgewassen (bijvoorbeeld met behulp van een website zoals Bitcoin Fog) als ze voor illegale activiteiten moeten worden gebruikt. Een belangrijk kenmerk van Silk Road was dat zowel verkopers als kopers beoordelingen ontvingen, waarbij vertrouwen was gebaseerd op reputatie.

Dit systeem werd verzwakt door verschillende oplichting.

Drugsmarkten op het web

Juridische hoogtepunten, onderzoekchemicaliën en handelssites

Het gebruik van het oppervlakteweb voor de verkoop van nieuwe psychoactieve stoffen is een onderwerp dat de afgelopen tien jaar steeds meer aandacht heeft gekregen. De online markt voor deze stoffen is onderverdeeld in vier primaire segmenten: winkels die nieuwe psychoactieve stoffen verkopen als onderzoekchemicaliën, meestal onder hun chemische naam; een commercieel segment, met producten verkocht onder merknamen; advertenties, vaak te vinden op openbare websites; en een diep websegment.

Overheden zijn al een aantal jaar betrokken bij online monitoring en identificeerde 651 websites die ‘legal highs’ verkochten aan Europeanen in 2013. Nieuwe methoden voor geautomatiseerde monitoring van dit gebied worden ontwikkeld door het I-TREND project (Internet Tools voor Onderzoek in Europa over Nieuwe Drugs) en worden beschreven in Hoofdstuk 10.

Naast de gebruikte methodieken, beschrijven we een ​​aantal recente ontwikkelingen in de online nieuwe markt voor psychoactieve stoffen, waaronder verhoogde hybridisatie tussen de commerciële markt. en chemische onderzoekssegmenten en de ontwikkeling van een ‘grijze markt’, waarbij sommige websites zowel een aanwezigheid op het web hebben als een verborgen element in het deep web.

Online apotheken

De online verkoop van drugs en geneesmiddelen is in het begin van de jaren 2000 aanzienlijk toegenomen en hoewel verschillende platforms zijn gebruikt, zijn online apotheken een primaire distributiebron geweest voor zowel de legitieme als de illegale levering van geneesmiddelen.

Legitieme websites zijn websites die voldoen aan nationale en internationale voorschriften en normen, waardoor de kwaliteit van het product wordt gegarandeerd; verkoop gecontroleerde geneesmiddelen alleen met een geldig medisch recept; en uiteindelijk zorgen voor de veiligheid van de consument.

Rapporten suggereren echter dat er een aanzienlijk aantal onwettige online apotheken betrokken zijn bij de illegale levering van producten.

Deze sites zijn niet geregistreerd bij een erkend accreditatiesysteem en houden zich niet aan regels en professionele normen; daarom opereren ze illegaal. Er bestaat bezorgdheid dat onwettige online apotheken mogelijk een rol spelen bij de levering van drugs voor misbruik.

Dit is een gebied dat in hoofdstuk 11 nader wordt onderzocht, op basis van de beperkte studies die op dit gebied beschikbaar zijn.

 

Sociale media en apps

Sociale media zijn Web 2.0-technologieën, gekenmerkt door een verhoogde participatie en multidirectionele communicatielijnen. Ze werken grotendeels op het oppervlak van het web, hoewel Facebook onlangs Tor toegang heeft verleend tot zijn diensten.

Sociale media kunnen een actieve rol spelen op drugsmarkten, waarbij sites en apps worden gebruikt voor het kopen en verkopen van drugs, of ze kunnen een meer indirecte rol spelen door een platform te bieden voor het delen van ervaringen, delen van foto’s en video’s, opinievorming enzovoort .

Zoals uitgelegd kunnen veel vormen van netwerken het best worden beschreven als plaatsvinden op virtuele sociale netwerken (VSN’s) in plaats van online sociale netwerken, omdat er veel communicatie plaatsvindt via smartphones en tablets. VSN’s kunnen worden onderverdeeld in statische netwerken, die duurzamer zijn en gebruikersprofielen en gebruiksvoorwaarden (bijvoorbeeld Facebook) en dynamische netwerken kunnen bevatten (bijvoorbeeld Skype of  videochat), die tijdelijk zijn en vaak alleen op uitnodiging.

Een kenmerk van VSN’s is het creatieve gebruik van jargon en argot om gematigdheid te omzeilen. Statische (en vooral) dynamische VSN’s die webcams gebruiken, zijn recentelijk geassocieerd met ‘chem sex’-parties en / of’ slamming ‘bij mannen die seks hebben met mannen.

Wie gebruikt internet om drugs te krijgen?

Er is beperkte informatie beschikbaar over de klanten of gebruikers van straat- en virtuele drugsmarkten, waarbij beperkte onderzoeksgegevens de neiging hebben om zich te concentreren op de algemene bronnen van geneesmiddelenvoorziening.

Deze gegevens geven aan dat voor de meeste mensen die drugs gebruiken, het internet slechts een beperkte rol speelt in het aanbod. De 2014 Flash Eurobarometer, een telefonische enquête van 13 128 jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar in de 28 EU-lidstaten vonden dat van degenen die nieuw hadden gebruikt stoffen of ‘legal highs’ in de afgelopen 12 maanden, slechts 3% had ze gekocht van het internet.

Daarentegen was 68% gegeven of gekocht van een vriend.

Aantallen kunnen echter hoger zijn in bepaalde drugs- en internetbewuste groepen. De resultaten van de Global Drug Survey 2015, een online onderzoek dat wereldwijd meer dan 100 000 reacties van mensen over hun druggebruik aantrok, toonden aan dat iets meer dan 1 op de 10 respondenten aangaf drugs te kopen via conventionele internetsites en dark-net-sites in de VS. vorig jaar.

Er is een beperkt aantal studies over degenen die drugs kopen van dark net marketplaces. Beschreven worden de motieven en aankoopervaringen van een kleine groep Silk Road-gebruikers. Deze waren overwegend mannelijk en in beroepsarbeid of tertiair onderwijs.

Hun patronen van drugsgebruik werden beschreven als typisch recreatief en beperkt tot weekendconsumptie, en verschillende deelnemers noemden zichzelf ‘psychonauten’. Het merendeel meldde dat het begon met het sourcen van drugs via het internet op Silk Road, met weinig ervaring met het verkopen van cyberdrugs voorafgaand aan 2011 en het toevallig op de hoogte brengen van de site, bijvoorbeeld bij het googelen, tv-kijken of browsen op Craigslist.

De conclusie is dat de behoefte aan een bewuste beslissing van de gebruiker om toegang te krijgen tot Silk Road, evenals voor technische middelen en expertise, in combinatie met de tijd die nodig is voor levering, lijkt om meer kwetsbare consumenten uit te sluiten. Een van de conclusies hier is dat internetlevering uitgaat van gepland drugsgebruik, wat zou kunnen verklaren waarom drugs zoals MDMA online populairder lijken te zijn.

Dit roept belangrijke vragen op over het al dan niet en hoe de online markt het koopgedrag en consumptie verandert. Hebben degenen die drugs kopen van het internet, elders medicijnen gekocht (dezelfde in dezelfde hoeveelheid)?

Gezien de relatief lage niveaus van internetaankopen, is een belangrijk gebied dat verder wordt onderzocht in deze publicatie de mate waarin bulk- of groothandelsaankopen van drugs online plaatsvinden. Onderzoekingen wijzen uit dat drugsdealers de belangrijkste klanten zijn voor diverse dark-net-markten.

 

Dark Net markten en interventies

Zowel de vraagreductie als de aanbodreductie op het oppervlakteweb zijn in een stroomversnelling gekomen. Het deep web heeft echter nieuwe kansen en uitdagingen geboden voor zowel gezondheids- als wetshandhavingsdeskundigen. Een aantal aangehaalde studies suggereren dat Silk Road gebruikers geholpen heeft de schade te verminderen die wordt veroorzaakt door het gebruik van illegale drugs, vooral in vergelijking met straatgerelateerde drugsmarkten.

Voorbeelden hiervan zijn de verkoop van producten van hoge kwaliteit met een laag risico op besmetting, door de verkoper geteste producten, het delen van reisverslagen en online besprekingen over schadebeperkende praktijken. Er lijkt een groeiende belangstelling te zijn voor het rechtstreeks verstrekken van drugs, geneesmiddellen en gezondheidsgerelateerde interventies aan gebruikers van het deep web, en ‘DoctorX’ biedt een reeks diensten aan donkere gebruikers op de net-markt, inclusief informatie-, advies- en drugtestdiensten.

Voor wetshandhavingsinstanties betekent online monitoring een nieuwe aanpak voor het aanpakken van drugsmarkten en ze blijven ervaring op dit gebied opbouwen. Wetshandhavingsstrategieën zijn voornamelijk gericht op marktverstoring, waaronder het verminderen van vertrouwen rond anonimiteit, zoals evenals de identificatie, arrestatie en vervolging van verkopers in cryptomarkten.

Geheime functionarissen kunnen geheime operaties uitvoeren door markten te infiltreren, een betrouwbare koper te worden en een persoonlijk gesprek te beleggen. Een meer open tactiek houdt in: mensen bewust maken van de aanwezigheid van de politie en ervoor zorgen dat de takedown van markten media-aandacht krijgt.

Op EU-niveau heeft Project: ITOM (Illegal Trade on Online Marketplaces) een EU-netwerk voor cybercriminaliteit opgericht, met als een van de taken om effectieve manieren te vinden om de illegale handel binnen online marktplaatsen te bestrijden.

Informatie structuur 

De informatie is verdeeld in vier secties. In het eerste deel zal de lezer een reeks hoofdstukken vinden die dark net markten introduceren en hun rol, functie en interactie met traditionele drugsmarkten, evenals de infrastructuur en technologie die hun werking ondersteunen.

Deel 2 bevat een groep hoofdstukken die voortbouwen op dit onderwerp door perspectieven te bieden van verschillende dark net-marktactoren: drugsgebruikers, gezondheidswerkers en wetshandhavingsartsen. Sectie 3 breidt de focus uit om naar een reeks oppervlakteweb-drugsmarkten te kijken, waarvan sommige overlappen en interactie hebben met donkere netto-geneesmiddelen.

Het laatste deel verzamelt enkele inzichten en implicaties voor de toekomst op dit gebied.

 

Dark net cryptomarkets

Overzicht

In hoofdstuk 2 vindt u een korte introductie en geschiedenis van de ontwikkeling van cryptomarkten op het deep web. Ze onderzoeken de impact van cryptomarkten op lokale en mondiale drugmarkten, presenteren enkele resultaten van hun eigen onderzoeken op Silk Road-markt kort voordat deze werden afgebroken, en ten slotte bieden ze aandacht aan hoe cryptomarkten van geneesmiddelen mogelijk een impact kunnen hebben op de wereldwijde drugshandel. ze zouden moeten blijven groeien.

In het deep web zijn cryptomarkten die de drugshandel faciliteren de laatste jaren tot bloei gekomen door de combinatie van anonieme software zoals Tor, cryptocurrencies zoals Bitcoin en gecodeerde berichtenuitwisseling. De Tor-browser stelt gebruikers in staat om inhoud (bijv. Websites) en diensten anoniem te hosten en door een enorme adresruimte te bladeren.

In het Tor-project, leggen we uit hoe deze technologie werkt, hoe deze wordt gebruikt om cryptomarkten te creëren en hoe wetshandhavingsinstanties criminelen proberen te vinden die het gebruiken. Het geeft inzicht in de technische infrastructuur die cryptomarkten ondersteunt en geeft de lezer een idee van hoe de volgende generatie van deze markten eruit kunnen zien.

Verder de introductie van de twee andere essentiële technologieën die cryptomarkten mogelijk hebben gemaakt: cryptocurrencies en encryptie, die het proces van Bitcoin-transacties toelichten vanaf hun aankoop tot hun ruil voor gereguleerde valuta.

Het licht de reden toe voor het gebruik van codering en de tools die dit mogelijk maken, evenals het proces dat cryptomarketgebruikers doorlopen om hun communicatie geanonimiseerd te houden. Als lezer krijgt u een inleiding over de rol van beoordelingen, feedback en beoordelingen in cryptomarkten, inclusief een blik op de reden waarom de reputatie van leveranciers van belang is en hoe deze systemen kunnen worden misbruikt.

Cryptomarkten en de toekomst van illegale drugsmarkten

inleiding

Een cryptomarkt is een online marktplaatsplatform dat meerdere leveranciers samenbrengt en meestal illegale en illegale goederen en diensten te koop aanbiedt. Cryptomarkten hebben dezelfde look en feel als surfweb, of ‘clear web’, markten zoals eBay en Amazon, en ze laten hun klanten producten en leveranciers zoeken en vergelijken.

Wat deze markten onderscheidt van gevestigde duidelijke webmarkten, is echter dat ze anonimiteit bieden. Cryptomarkten maken gebruik van een reeks strategieën om de identiteit van hun deelnemers te verbergen, transacties anoniem te maken en de fysieke locaties van servers te verbergen.

Deze omvatten anonimiseringsdiensten, zoals Tor (The Onion Router), die het IP-adres van een computer verbergen bij toegang tot de site (zie hoofdstuk 3); gedecentraliseerde en relatief onvindbare cryptocurrencies, zoals bitcoin en litecoin, voor het verrichten van betalingen; en gecodeerde communicatie tussen marktdeelnemers. Zoals sommige anderen gebruiken we de term ‘cryptomarkten’, na een vroeg gebruik van deze term in hackerforums, maar we merken op dat de term ‘dark net markets’ ook aan het winnen is.

Dit hoofdstuk begint met het schetsen van een korte geschiedenis van deze markten en de technologieën die hebben geleid tot deze markten. We brengen de groei in kaart van de eerste cryptomarkt, Silk Road, de ondergang ervan en de verspreiding van dergelijke marktplaatsen ondanks wetshandhavingsactiviteiten.

We laten zien dat, ondanks de groei en populariteit van deze markten, ze meestal van korte duur zijn en hun succes aanzienlijk wordt belemmerd door de toename van wantrouwen onder marktdeelnemers als gevolg van oplichting en, in beperktere mate, wetshandhavingsactiviteiten. Op dit moment vertegenwoordigen cryptomarkten slechts een fractie van de wereldwijde drugshandel. Hun effect op de manier waarop illegale drugs van eigenaar veranderen, is daarom globaal gezien minimaal.

Hun expansiepotentieel wordt belemmerd door het feit dat, gelet op de risico’s van het maken van internationale zendingen, verkopers kiezen voor binnenlandse levering in afwezigheid van sterke ‘push’-factoren om iets anders te doen, en voor het postsysteem waardoor alle zendingen moeten uiteindelijk hun bestemming bereiken, blijft een zwakke schakel.

Desondanks hebben cryptomarkten voor medicijnen aanzienlijke voordelen voor zowel kopers als verkopers en moeten we overwegen om een ​​belangrijke innovatie op de geneesmiddelenmarkt te overwegen. Ze stellen verkopers die op deze markten actief zijn in staat om te verkopen aan onbekende klanten (waardoor de drugsmarkten terugschakelen naar ‘open’, in tegenstelling tot de ‘gesloten’ markten die veel zijn geworden als gevolg van mobiele-telefoontechnologie) en dit op een wereldwijde schaal doen ; hun aantrekkingskracht op drugsverkopers en hun klanten kan niet worden genegeerd.

Vervolgens bekijken we hoe drugscryptomarkten, of een gedecentraliseerde versie hiervan, waarschijnlijk van invloed zijn op de wereldwijde drugshandel als ze bestaande obstakels overwinnen, blijven groeien en uiteindelijk floreren.

Cryptomarkten bieden de mogelijkheid van een directe link tussen drugsgebruikende kopers en producenten, telers of synthesizers van illegale drugs, en kunnen uiteindelijk dienen om een ​​deel van het middenniveau van de markt weg te werken. Aan de andere kant weten we dat een substantieel deel van de cryptomarkt klanten zijn zelf drugsdealers, die aandelen kopen om offline te verkopen, waardoor cryptomarkten kunnen functioneren op een middenmarktlocatie.

We concluderen dat beide kenmerken waarschijnlijk waar zijn, afhankelijk van het medicijn in kwestie.

Ten slotte beschouwen we de mogelijkheid dat cryptomarkten voor drugs mogelijk enige capaciteit hebben om de schade veroorzaakt door drugsmarkten te verminderen door het geweld te verminderen dat soms wordt geassocieerd met deze markten op grond van hun virtuele locatie.

Een korte geschiedenis van cryptomarkten voor drugs

Silk Road was de eerste cryptomarkt die voornamelijk gewijd was aan de verkoop van illegale drugs, waaronder cannabis, een breed scala aan psychedelische drugs, stimulerende middelen zoals cocaïne en voorgeschreven medicijnen. Drugs werden online gekocht bij leveranciers die in eBay-stijl winkelpuien hadden en werden geleverd via postdiensten.

Kopers werden beschermd door een systeem van escrow: ze ‘betaalden’ voor hun aankopen in de anonieme en moeilijk te traceren cryptocurrency bitcoin (dus geen noodzaak voor creditcardbetalingen met identiteitsbewijzen), maar betalingen werden niet vrijgegeven aan leveranciers totdat kopers tevreden waren met hun leveringen.

Deze markt functioneerde met succes omdat deze deel uitmaakte van het verborgen of ‘donkere’ web, waar alle communicatie door de Tor-service wordt geanonimiseerd. De site is in februari 2011 gelanceerd en liep meer dan twee en een half jaar succesvol totdat de Amerikaanse FBI deze op 2 oktober 2013 in beslag nam.

Binnen enkele weken na de sluiting van Silk Road, werd Silk Road 2.0 gelanceerd, hoewel tegen die tijd concurrerende marktplaatsen strijden om dominantie.

Eén van deze, Sheep, groeide snel uit tot een grootte die vergelijkbaar was met die van Silk Road, maar een paar weken later sloten de beheerders de site af en beweerden dat een gebruiker misbruik had gemaakt van een beveiligingslek en 5 400 bitcoins van het geld van hun gebruikers had gestolen ( toentertijd ongeveer USD 6 miljoen waard), hoewel velen geloofden dat dit een ‘exit scam’ was van de beheerders van de marktplaats, ontworpen om hen in staat te stellen met de fondsen zelf onder te duiken.

Gedurende 2014 groeiden marktplaatsen in omvang, waarbij Pandora, Agora, Hydra, Evolution en Silk Road 2.0 concurreren om het vertrouwen van verkopers en kopers terug te winnen zodra de mogelijkheid van oplichting door beheerders van de marktplaats duidelijk werd.

Een andere exit-scam door marktbeheerders vond plaats op 18 maart 2015, toen de Evolution-marktplaats werd gesloten, waarbij beheerders naar verluidt hadden gestolen USD 12 miljoen van kopers- en verkopersaccounts, met anderen sinds deze tijd.

In november 2014, iets meer dan een jaar na de oorspronkelijke operatie tegen Silk Road, werden cryptomarkten opnieuw geraakt door wetshandhavingsinstanties in Europa en de Verenigde Staten, in operatie Onymous. Deze keer waren meerdere marktplaatsen doelgericht, waaronder Silk Road 2.0, Cloud 9 en Hydra.

Hoewel veel kleinere marktplaatsen ook waren gesloten, werd alleen de beheerder van Silk Road 2.0 gearresteerd, naast een klein aantal verkopers. Wat naar verluidt uniek was voor deze specifieke operatie, was echter de undercoveragent die vanaf het begin van de markt betrokken was geweest als administrateur .

Dientengevolge, het eigenlijke aspect van cryptomarkten die hun gebruikers vertrouwen in het platform verschaften – anonimiteit – kan tegelijkertijd dat vertrouwen hebben ondermijnd; Anonimiteit verdoezelt de identiteit van criminelen en actoren in de rechtshandhaving.

Ondanks oplichting en wetshandhavingsinspanningen, blijven cryptomarkten echter prolifereren. Onafhankelijke onderzoekers, die deze markten systematisch hebben gedocumenteerd en gearchiveerd, ontdekte dat 43 nieuwe markten zijn geopend in 2014 en 46 markten zijn gesloten.

De meeste van deze sluitingen, zo schat men, waren te wijten aan scams door marketplace-beheerders (of externe hacks), met slechts zes sluitingen toe te schrijven aan wetshandhaving. Van de resterende markten zijn er negen geopend in 2014.

Onderzoekers stelden vast dat deze markten buitengewoon veerkrachtig zijn, met ‘afnames’ door rechtshandhavingsinstanties die voornamelijk zijn toe te schrijven aan verplaatsing van leveranciers naar andere marktplaatsen.

Samenvattend, cryptomarkten hebben de neiging om een ​​vrij korte levensduur te hebben, en hun levensduur wordt meer verminderd door oplichting dan door hardhandig optreden. Onze eigen inspanningen om gegevens te verzamelen, vertellen ons dat er op het moment van schrijven vier marktplaatsen open zijn, elk met meer dan 1 000 actieve vermeldingen.

De opkomst van online verkoop van illegale drugs is in volle opkomst. Onderzoek beschrijven die van marihuanatransacties die al in 1971 tussen studenten van Stanford University en MIT met behulp van technologie in de kunstmatige intelligentielaboratoria die de basis van het internet werden.

Cryptomarkten zijn de directe afstammelingen van markten voor een reeks illegale goederen en diensten die naar voren zijn gekomen. in de late jaren 1990 en vroege 2000s. Deze markten werden gehost in Internet Relay Chat (IRC) chatrooms en online discussieforums, waardoor deelnemers virtuele locaties hadden waar ze elkaar konden ontmoeten om transacties te regelen.

Deze ‘eerste-generatie ‘online criminele markten waren populair, maar niet ontworpen voor beveiliging; inderdaad, ze deden weinig om de locatie van hun servers te verdoezelen.

Dit leidde tot een reeks zeer gepubliceerde arrestaties en shutdowns en stelde wetshandhavingsambtenaren in staat om toegang te krijgen tot openbare en privéberichten, evenals logboeken van verbindingen, die hen rechtstreeks naar marktdeelnemers leiden.

Deze markten waren bovendien niet erg efficiënt; het was moeilijk om vóór de aankoop de betrouwbaarheid van leveranciers of de kwaliteit van de goederen en diensten die ze verkochten te beoordelen.

Vanwege de rudimentaire beveiligingskenmerken van deze online platforms kunnen criminele operatoren daarom een ​​aanzienlijke mate van victimisatie riskeren, zowel van verkopers als platformbeheerders.

 

 

Cryptomarkten, de online criminele markten van de ‘tweede generatie’, vormen een stapsgewijze verandering in criminele innovatie. Visueel gezien zien ze er net zo uit als elke andere legitieme online marktplaats (bijvoorbeeld eBay): ze brengen een reeks leveranciers samen op één locatie, waarbij elk product te koop wordt aangeboden en klanten de mogelijkheid krijgen om te vergelijken.

Ze bieden dezelfde mogelijkheden voor netwerken en het uitvoeren van zakelijke transacties als de criminele markten van de eerste generatie, maar in een veel veiliger omgeving. Cryptomarkets heeft op zich geen technologie uitgevonden, maar ze hebben vier veiligheidsmaatregelen samengebracht die nooit eerder in combinatie werden gebruikt. Ten eerste vereisen cryptomarkten dat deelnemers hun betalingen uitvoeren in virtuele valuta zoals bitcoin.

Transacties in virtuele valuta zijn uitzonderlijk moeilijk te traceren en het gebruik ervan vereist geen controles door regelgevende instanties, bijvoorbeeld met betrekking tot anti-witwaswetgeving. Ten tweede vereisen cryptomarkten dat hun deelnemers een anonimiserend protocol gebruiken, zoals Tor of het Invisible Internet Project (I2P), om hun identiteit te verbergen bij het verbinden met hen.

Cryptomarkten maken ook gebruik van deze protocollen om hun IP-adressen te verbergen, waardoor het vermogen van rechtshandhavingsinstanties om hun servers te grijpen wordt belemmerd. De overige twee maatregelen zijn erop gericht kopers zekerheid en vertrouwen te bieden met betrekking tot hun transacties.

Cryptomarkten maken gebruik van escrow-systemen en tenslotte gebruiken ze feedback- of inkoopbeoordelingssystemen die vergelijkbaar zijn met die op grote online verkopersites zoals Amazon en eBay. Kopers kunnen de feedbackscores voor leveranciers en hun producten controleren om hen te helpen bij de beoordeling van de waarschijnlijkheid dat zij het product kopen dat ze van een vertrouwde leverancier wensen.

 

 

De impact van cryptomarkten op wereldwijde en lokale drugsmarkten

Een aantal schattingen van opbrengstgeneratie op Silk Road voordat deze voor het eerst werd stilgelegd suggereren dat de marktplaats rond USD 16,7 miljoen in 2012 en USD 89,7 miljoen in 2013. Het is notoir moeilijk om de waarde van de wereldwijde handel in illegale drugs te schatten.

Schattingen die regelmatig in de media worden aangehaald en die ogenschijnlijk voortvloeien uit de schattingen van het VN-bureau voor drugs en criminaliteit (UNODC) variëren van USD 300 miljard tot USD 1,3 biljoen per jaar, maar de gehanteerde methodologieën genereren weinig meer dan wilde schattingen.

Zelfs bij het ontbreken van een verstandig afgeleide schatting van de wereldwijde drugshandel, kunnen we er echter zeker van zijn dat de verkoop op cryptomarkten waarschijnlijk slechts een fractie van de wereldwijde drugshandel vertegenwoordigt.

Dit zou niet verwonderlijk moeten zijn, aangezien het merendeel van de leverings- en smokkelactiviteiten in de wereldwijde drugshandel afhankelijk is van conventionele interpersoonlijke netwerken van geneesmiddelenfabrikanten, groothandelaren en tussenhandelaars.

Op het eerste gezicht lijkt het daarom onwaarschijnlijk dat cryptomarkten een grote impact zullen hebben op de traditionele drugsmarkten.

Echter, zoals onderzoekers overtuigend argumenteert: Cryptomarkets transformeren de verkoop van conventionele drugs door faciliteren van de oprichting van wereldwijde netwerken van daders.

Deze netwerken omvatten zowel verkopers als kopers van illegale drugs die, eenmaal online, in staat zijn om een ​​scala aan illegale activiteiten uit te voeren, niet alleen op een ongekende schaal, maar ook met een mate van vrijheid die aanzienlijk groter is dan mogelijk is via conventionele, interpersoonlijke criminele netwerken . …

Dit suggereert dat cryptomarkten een vorm van verkoop van illegale drugs mogelijk maken die kwalitatief verschilt van de conventionele, offline variëteit.

Met andere woorden, het lijkt waarschijnlijk dat het soort handel dat wordt gefaciliteerd door cryptomarkten voor drugs misschien niet gewoon de conventionele handel vervangen, maar het aanvullen, bijvoorbeeld door een ander soort koper te bedienen, in staat om een ​​reeks stoffen te kopen die niet eerder voor hen beschikbaar waren.

Onderzoek heeft onlangs het belang van deze vraag voor toekomstig onderzoek onderstreept: verdringen cryptomarkten voornamelijk drugsaankopen van traditionele markten of verschaffen ze in plaats daarvan toegang tot drugs voor mensen zonder eerdere toegang?

We hebben al gesproken over het verlies van vertrouwen in cryptomarket-platforms door zowel kopers als verkopers na oplichting en wetshandhavingsactiviteiten, waardoor een potentiële beperkende factor wordt gecreëerd voor de toekomstige groei van cryptomarkten, maar er zijn nog andere factoren die beperkingen kunnen opleggen aan de groei van deze markten.

Toegang tot deze vereist een zekere technologische kennis; een koper moet bijvoorbeeld begrijpen hoe hij Tor of een andere anonieme service moet gebruiken en hoe een cryptocurrency moet worden gekocht en gebruikt.

Sommigen van hen die bereid en in staat zijn om deze diensten te leren gebruiken, kunnen eenvoudigweg de veiligheid die zij betalen, wantrouwen, met name in het licht van berichten in de media over arrestaties in verband met cryptomarkten.

Bovendien vereisen cryptomarkt-drugsaankopen vooraf plannen: sommige drugsgebruikers zijn mogelijk niet in staat om hun drugsgebruik voldoende van tevoren te plannen en geven er de voorkeur aan om bij bekende dealers aankopen te doen, die hun behoeften kunnen leveren wanneer en wanneer de behoefte aan consumptie ontstaat.

Een andere beperking van de groei van cryptomarkten vloeit voort uit het feit dat geneesmiddelen moeten worden verzonden via postsystemen, met de bijbehorende risico’s die voortvloeien uit monitoring en inbeslagname, zowel binnen als aan de grenzen.

Het lijkt waarschijnlijk dat sommige drugsgebruikers niet bereid zijn om te kopen van cryptomarkten vanwege de terughoudendheid om illegale drugs naar hen te laten sturen via de post, gezien het feit dat dit risico’s met zich meebrengt en de voorkeur geeft aan hun bestaande toegang tot drugs via bekende en vertrouwde detailhandelaren.

 

 

Deze bezorgdheid over de risico’s van verzending / verzending van illegale drugs via de post kan verhoogd zijn wanneer drugs over de internationale grenzen worden verscheept. Verzending over de grenzen brengt grotere risico’s met zich mee voor zowel leveranciers als kopers, vanwege de verhoogde kans dat een pakket wordt opgezocht en geconfisqueerd.

Vanuit het oogpunt van de leverancier verhoogt dit het risico van klantontevredenheid als een pakket niet wordt ontvangen, wat mogelijk van invloed is op de immer belangrijke feedbackbeoordeling van de leverancier. Vanuit het oogpunt van de klant kan het illegaal verzenden van goederen naar een adres dat formeel daarmee verbonden is, een risico zijn dat ze met name niet willen nemen als die pakketten in beslag kunnen worden genomen of aan de grens worden gehouden.

Zendingen over internationale grenzen gaan ook gewoon meer tijd en kosten dan aankopen binnen lokale jurisdicties. Om al deze redenen hebben zowel klanten als verkopers er de voorkeur aan dat illegale goederen alleen binnen de grenzen van hun eigen land worden verzonden.

Het eigen onderzoek van de auteurs, gebaseerd op gegevens verzameld door Silk Road in september 2013, vlak voor de sluiting, bevestigde dit: verkopers hebben over het algemeen alleen gekozen om in eigen land te verzenden (bijvoorbeeld 71% van de Amerikaanse verkopers) tenzij er substantiële ‘push’-factoren waren voor anders doen.

Multivariate analyse heeft zes van dergelijke push-factoren gevonden: (i) onvoldoende binnenlandse vraag naar illegale drugs; (ii) een waargenomen lagere effectiviteit van wetshandhaving, waardoor het veiliger wordt voor leveranciers om straffeloos internationaal te opereren; (iii) een lager BBP per capita dat de koopkracht van lokale klanten beperkt; (iv) een lagere ratings van leveranciers,

waardoor het moeilijker wordt om op nationaal niveau te concurreren met leveranciers die een perfecte rating hebben; (v) de omvang van de producten aangeboden door leveranciers, gemeten aan de hand van het aantal aangeboden aanbiedingen en; (vi) de verkoop van kleinere pakketten (gemeten in gewicht), aangezien het voor deze pakketten eenvoudiger zou moeten zijn om de inspecties aan de onbetwiste grenzen te passeren (Décary-Hétu et al., in druk).

Deze resultaten suggereren dat, hoewel cryptomarket-leveranciers theoretisch op een wereldwijde markt kunnen verkopen, velen er niet voor kiezen om geen substantiële factoren te gebruiken om dit te doen.

Hoewel cryptomarkten nog steeds een klein marktaandeel hebben in de algehele handel in illegale drugs, suggereert het bewijs dat deze mogelijk uitbreiden. Onderzoek uit gegevens van Global Drugs Survey blijkt dat, onder respondenten die meestal hun eigen (voornamelijk recreatieve) drugs kopen, de toegang tot drugs via de eerste Silk Road niet onbelangrijk was.

In Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hadden 7%, 10% en 18% van de steekproef (respectievelijk) drugs geconsumeerd die via de eerste Silk Road waren gekocht, en had iets meer dan de helft zelfgekocht (tussen 5 en 10) %).

Klanten waarderen het gemak van toegang en de kwaliteit en het bereik van producten die cryptomarkten bieden, evenals het waarnemen van deze markten omdat ze een hoger niveau van beveiliging bieden dan straatdrugsmarkten. Drugdealers ervaren de kans op arrestatie aanzienlijk kleiner en waarderen de toegang tot een veel grotere potentiële kopersmarkt.

Dit laatste punt – aanbieders van cryptomarkten die toegang hebben tot een grotere markt van kopers – heeft belangrijke implicaties voor de potentiële effecten van cryptomarkten voor geneesmiddelen op lokale en mondiale drugsmarkten.

Dealers van Cryptomarket kunnen de fysieke beperkingen van een lokale drugsmarkt effectief overstijgen – het beperkte aantal mensen dat ze fysiek kunnen bereiken om zaken te doen met – om via de post te leveren/levering, een (potentieel) wereldwijde markt. In de afgelopen jaren zijn veel drugsmarkten verhuisd van ‘open’ naar ‘gesloten’, waarin drugdealers alleen verkopen aan klanten met wie ze vertrouwde relaties hebben.

Cryptomarkten keren deze regeling echter om, met leveranciers die in staat zijn om transacties uit te voeren met onbekende klanten, die ze alleen in de virtuele sfeer tegenkomen.

 

Er is enige discussie over de mate waarin drugcryptomarkten, als ze zich blijven vermenigvuldigen en groeien, de structuur van drugsmarkten zullen veranderen. Voor zover deze markten een directe link mogelijk maken tussen klanten die drugs gebruiken en producenten, kunnen cryptomarkten dienen om een ​​deel van het midden- of groothandelsniveau in de marktketen voor drugs weg te snijden en / of de koppelingen in de markt te verminderen. keten tussen producent en eindgebruiker.

Wij hebben daarentegen betoogd dat cryptomarkten in plaats daarvan gedeeltelijk kunnen functioneren op het middelste niveau van de drugsmarkt.

Ons bewijs is afgeleid van een analyse van de bijna 12 000 vermeldingen op Silk Road die in september 2013 werden gedownload, slechts enkele weken voordat deze werd gesloten door de FBI. Grootschalige inkomstengeneratie (verkopen van geprijsde aanbiedingen USD 1000) goed voor ongeveer een kwart van de inkomstengeneratie op de eerste Silk Road-overall.

Drugs van het ecstasy-type domineerden de groothandelsactiviteit op deze markt, maar we identificeerden ook een substantiële groothandelsactiviteit voor benzodiazepines en receptstimulanten. Minder belangrijk, maar nog steeds groothandelsomzet genereert, waren cocaïne, methamfetamine en heroïne.

Hoewel verkopers op de markt zich in 41 landen bevonden, was de groothandelsactiviteit beperkt tot slechts een kwart hiervan, met China, Nederland, Canada en België prominent.

De terminologie die door verkopers in sommige gevallen werd gebruikt, maakte dit expliciet duidelijk; één cannabisverkoper verklaarde bijvoorbeeld: ‘Dit is een gemiddelde houthoeveelheid in de middenklasse die perfect is voor wederverkoop vanwege de lage prijs.’

Het feit dat leveranciers aanzienlijke kortingen hebben gegeven voor bulkaankoop lijkt waarschijnlijk de waarschijnlijkheid te hebben vergemakkelijkt dat aankopen die daar zijn gedaan door drugsdealers hadden kunnen zorgen voor winstgevende offline wederverkoop. Deze grote aankopen konden door klanten zijn gedaan om een ​​aantal redenen, zoals voor persoonlijk gebruik gedurende een lange periode of ‘sociale levering’ (met de aankopen gedaan door één persoon namens een groep vrienden).

De soms zeer grote prijzen / groottes van de aankopen bieden echter overtuigend bewijs dat een aanzienlijk deel van de klanten op Silk Road drugsdealers waren die aandelen kochten.

Daarom functioneerde Silk Road als een virtuele makelaar, die verkopers in de bovenste, middelste en kleinhandelsniveau met elkaar verbindt.

Zo hoewel het mogelijk is, zoals men eerder betoogde, dat cryptomarkten van drugsproducenten / synthesizers direct kunnen verbinden met drugsgebruikers die kopen voor eigen gebruik, en daarmee het middelste niveau van de markt wegsnijden, suggereren onze bevindingen dat cryptomarkten ook een middenpositie kunnen innemen marktfunctie.

Het lijkt waarschijnlijk dat beide kenmerken tegelijkertijd waar kunnen zijn, afhankelijk van de drug in kwestie.

We vermoeden bijvoorbeeld dat directe transacties tussen producenten en gebruikers waarschijnlijker zijn voor de soorten drugs waar kleine producenten kunnen opereren zonder grootschalige internationale netwerken (cannabis bijvoorbeeld, en gemakkelijk te produceren psychedelische drugs zoals champignons). , variëteiten van NBOMe en DMT).

Deze directe transacties tussen producenten en gebruikers lijken veel minder waarschijnlijk voor drugs zoals cocaïne of heroïne, die beide grootschalige internationale distributienetwerken vereisen. We hebben de mogelijke effecten die de online drugshandel op dit gebied op de mondiale en lokale markten heeft nog niet ontrafeld, en dit blijft een vruchtbare weg voor toekomstig onderzoek.

 

Ten slotte beschouwen we de mogelijkheid dat cryptomarkten op een aantal belangrijke manieren de schade kunnen verminderen die wordt veroorzaakt door drugsmarkten.

Anderen verwijzen naar de online cultuur van schadebeperking die duidelijk was in de eerste Silk Road, en velen hebben verwezen naar de hoge mate van aankooptevredenheid bij haar klanten, wat suggereert dat de kwaliteit van de drug superieur kan zijn aan die op de traditionele retaildrugsmarkten.

Recent onderzoek toont positieve resultaten over de kwaliteit van cryptomarktaankopen voor 129 steekproeven die door cryptomarktklanten zijn ingediend bij de testdienst van Energy Control. In 120 (93%) van de ingediende monsters was de drug waarvan de klanten dachten dat ze het hadden gekocht de enige gedetecteerde psychoactieve stof.

De zuiverheid van de aangeboden cocaïnemonsters (n = 54) was hoog (gemiddeld 70,4% zuiverheid) vergeleken met wat we zien voor straataanvallen in het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, die in 2013 gemiddeld 38% waren.

Naast de mogelijkheid dat deze markten in deze zin ‘goed’ zijn voor drugsgebruikers, kunnen deze markten ook ‘goed’ zijn voor drugsdealers en voor de omgeving waarin zij opereren. Vóór de komst van online beschikbaarheid van illegale bulkmiddelen, moesten dealers over vertrouwde connecties en vertrouwensrelaties beschikken met drugshandelaren en / of -importeurs van het middenniveau om product te kunnen verwerven, evenals een zware reputatie.

Met de komst van de cryptomarkt heeft bijna iedereen met voldoende technologische vaardigheden toegang tot de aandelen. Met andere woorden, het type ‘subcultureel kapitaal’ dat een drugsdealer moet zijn, is waarschijnlijk anders voor diegenen die op een cryptomarkt opereren.

Dit nieuwe type drugsdealer is waarschijnlijk ook relatief vrij van het geweld dat doorgaans wordt geassocieerd met traditionele drugsmarkten.

Traditionele illegale markten hebben niet de staat (politie, handelsnormen) om geschillen te beslechten; in virtuele markten beschikken de markten over regulerende mechanismen die op deze manier functioneren (statistieken van escrow, verkoper en koper, geschillenbeslechting op de markt) en enkele van de onstabiele factoren in illegale markten verwijderen.

Vanwege de virtuele locatie van online drugsmarkten, zullen, naast de aanwezigheid van conflictbeperkende functies zoals escrow en bitcoin, geweld en diefstal waarschijnlijk worden verminderd. Het is waarschijnlijk dat deze veranderingen een grote impact zullen hebben op de vaardigheden die nodig zijn om te slagen in criminele markten.

In het tijdperk van de drugcryptomarkt is het hebben van goede klantenservice en schrijfvaardigheden en een goede reputatie, via feedback, als verkoper of koper misschien belangrijker dan spieren en face-to-face verbindingen.

Hoewel het vanzelfsprekend lijkt dat de virtuele locatie van online drugsmarkten geweld zou moeten verminderen omdat interacties zich daar in virtuele in plaats van in fysieke ruimte voordoen, kan dit potentiële vermogen van cryptomarkten om schade te verminderen beperkingen hebben.

Onderzoek toonde aan dat klanten van cryptomarkt waarschijnlijk drugsdealers betrekken bij het inkopen om offline te verkopen. Om deze reden blijven cryptomarkten ‘verankerd’ in offline drugsmarkten, met leveranciers die ook offline kopen om online te verkopen.

De vereiste om wholesale-aankopen of detailhandelsverkopen in offline drugsmarkten te exploiteren, betekent dat gebruikers van cryptomarkt mogelijk nog steeds het slachtoffer en dader van geweld zijn in verband met deze transacties in aangezicht tot aangezicht.

Bovendien kan schade zich manifesteren in andere vormen dan echt geweld: bedreigingen; schade aan reputatie; ‘Doxing’ (hacken en vervolgens dreigen met het blootleggen van de identiteit van het slachtoffer) en andere vormen van chantage; diefstal en fraude; en cyberpesten.

Ten slotte kan het geweld dat wordt geassocieerd met drugsmarkten cultureel, politiek en sociaal geconditioneerd zijn, eerder dan dat het voortvloeit uit de illegale markt zelf. Voor zover deze externe omstandigheden ongewijzigd blijven, kan het vermogen van cryptomarkten om geweld en conflicten te verminderen beperkt zijn.

Al deze vragen moeten empirisch worden aangepakt.(bron)

 

 

Onze conclusie

Cryptomarkten staan ​​nog steeds erg in de kinderschoenen. Marktbeheerders leren hoe ze hun activiteiten en hun deelnemers het beste kunnen beschermen tegen wetshandhaving, terwijl actoren in de rechtshandhaving leren hoe dat moet onderzoek en beperk deze innovatie op de geneesmiddelenmarkt.

Een belangrijke vraag moet daarom worden gesteld: gezien het potentieel dat we hier hebben besproken om schadebeperking te laten ontstaan ​​door de online drugshandel – voor drugsdealers, voor gebruikers en binnen de markten zelf moeten drugscryptomarkten een hoge prioriteit hebben voor rechtshandhaving?

We zouden kunnen overwegen het probleem opnieuw in te kaderen: in plaats van cryptomarkten als problematisch te beschouwen omdat de criminelen die daar opereren moeilijker te bereiken zijn door de politie, moeten we misschien de mogelijkheid overwegen dat cryptomarkten de problemen in verband met dit soort criminaliteit verminderen.

De mate waarin schade daadwerkelijk door cryptomarkten wordt verminderd, blijft echter een open vraag die systematisch empirisch onderzoek vereist.

De impact die cryptomarkten hebben, zal grotendeels afhangen van de veranderende balans tussen enerzijds het succes van degenen die effectieve cryptomarkten met een lange levensduur willen opzetten en uitvoeren, en anderzijds het onderzoeksucces van wetshandhaving.

Wetshandhaving lijkt de overhand te hebben, nadat ze twee jaar op rij grote cryptomarkten met succes hebben gesloten.

Het beperkte aantal arrestaties en de hoeveelheid drugs die in beslag werd genomen, en de toename van de markten die elke wetshandhavingsinspanning heeft gevolgd, wijzen er echter op dat deze politiële operaties slechts een beperkte impact hebben. Voor nu lijkt het onvermijdelijk dat internet dat zal doen.

Eindconclusie

Het internet vergemakkelijkt de verplaatsing van producten, geld en informatie over de grenzen heen. Het maakt ook de verplaatsing van drugs, medicijnen, NPS, precursoren en informatie over de productie mogelijk technieken.

Sociale media spelen een rol bij het faciliteren van interactie, reclame en marketing van medicijnen, naast het bieden van verkoopforums, winkeltoegang via apps en gerubriceerde advertenties.

De scheidslijn tussen websites op het oppervlak, bijvoorbeeld de verkoop van zogenaamde legal highs en cryptomarkten die op het deep web opereren, lijkt steeds vager te worden, omdat het ene niveau steeds meer toegang tot het andere kan bieden.

Op dit moment is de omvang van op internet gebaseerde drugstransacties die plaatsvinden op het deep web nog overzichtelijk; de groei voor de toekomst is echter exponentieel  en er zijn geen aanwijzingen dat deze markten in de toekomst beperkt zullen worden.

Het lopende kat-en-muisspel tussen politie en internetverkopers wordt genoteerd.

De huidige kopers en verkopers kunnen zich vrij gemakkelijk aanpassen aan verwijderingen van cryptomarkten, op dezelfde manier als kopers en verkopers die gebruikmaken van webwinkels op het oppervlak: wanneer een winkel wordt gesloten, lijken anderen deze snel te vervangen.

Ongetwijfeld vormt de snelheid waarmee het internet transformatie naar drugsmarkten toestaat een grote uitdaging voor de hele linie, voor wetshandhaving en volksgezondheid,

het Experiment Gesloten Cannabisketen en voor onderzoeks- en monitoringbureaus.(bron)

Een wereld die perfekt is voor iedere toekomstige cannabisproducent -en/of verkoper.

Hier ligt onze uitdaging !!