DOELSTELLING VAN HET PLATFORM Is om de Overheid, de Adviescommissie van Prof. dr. J.A. (André) Knottnerus (Experiment Gesloten Coffeeshopketen), alle gemeenten, geinteresseerden, coffeeshopeigenaren, gebruikers en bezoekers te informeren, voorlichten en tools aan te bieden m.b.t. het product, het cannabisgebruik, wietteelt, wietproducenten en de gebruikers, naast het vergroten van kennis en het bieden van feiten over het experiment, nieuws, de gevaren, diverse standpunten(voor & tegen), conseqenties en meer. Daarnaast willen wij ingaan op een mogelijke vlucht, verandering en vershuiving van het werkgebied van huidige wietteeltproducenten, de wiet/cannabisbranche, de verkoop en haar gebruikers(huidige en nieuwe) naar namelijk het Internet en haar bezoekers, met als rode draad ” het verleden, heden en de toekomst ” van de opkomende online drugsmarkten(cannabis). Door informatie te geven, die de bewustwording over het internet en haar online activiteiten onder een vergrootglas legt van in het bijzonder Dark Net gebruikers, en deze groep te monitoren en hun kernvaardigheden vast te leggen waarom deze groep zich vrij en veilig op internet kan profileren, bewegen, bevinden en zaken doen. Vanuit deze hoek komt het echte gevaar(consequenties) voor het experiment, de overheid, adviescommissie, gemeenten en de samenleving, wanneer het gaat om het gebruik, informeren en verkoop van Cannabis via het Internet in de toekomst. EXPERIMENT GESLOTEN CANNABIS EN COFFEESHOPKETEN IN NEDERLAND Het rapport van de Adviescommissie ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ is op 20 juni 2018 aangeboden aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Het advies van de commissie onder leiding van voorzitter professor André Knottnerus is van belang voor de inrichting van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen. Het nieuwe kabinet gaat toestaan dat in een aantal gemeenten legale wiet wordt verspreid. De overheidswiet wordt landelijk geteeld en vervolgens verspreid onder zes tot tien gemeenten. Het is een proef om te kijken of met legale teelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder schadelijke stoffen kan bevatten. Gemeenten kunnen zichzelf aanmelden voor het experiment. De bedoeling is dat vooral middelgrote en grote steden meedoen.Read More →