INTERNET: DE NIEUWE TOEKOMST

Specialisten en experts uit de wetenschap, overheden en het bedrijfsleven verwachten de komende jaren de enorme ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie.

Real-time web

De versnelling van de communicatie gaat door richting ‘real-time’, waardoor we in staat worden om ons gedrag onderling beter te coördineren (denk aan bijv. ‘adaptive cruise control’). Communicatie wordt coördinatie, data worden streams! En op deze streams worden voortdurend bewerkingen uitgevoerd door computers om er patronen en verbanden uit te halen.

Deze trend naar een real-time wisdom of crowds laat zich het beste verbeelden in de vergelijking van Google Search, dat dagelijks het web afstruint naar websites en deze indexeert, met Twitter, waar nieuws meteen verspreid wordt door groepen mensen en dus direct te vinden is.

Google begeeft zich steeds meer naar real-time search.

Intelligent als een brein

Om de intelligentie verder te vergroten is een gelaagde netwerkstructuur nodig, met verschillende reactiesnelheden. Daarbij kan nog veel geleerd worden van de structuur van de hersenen. Deze zijn continu in verandering afhankelijk van het gebruik, adaptief met verdichtingen en verdunningen van het aantal verbindingen. Aan een meer gelaagde internet-architectuur wordt gewerkt.

Informatie wordt alsmaar vluchtiger (bijv: Instagram, Youtube, Twitter): dingen zijn binnen 5 minuten wereldwijd verspreid en interessant. In de toekomst zal internet, nu de communicatie- en verwerkingssnelheid toeneemt, steeds meer in staat zijn dit soort informatie op te nemen.

Ter vergelijking: het grootste deel van het menselijk brein is bezig met het verwerken van visuele informatie. Een groot deel van de informatie is alleen interessant op het moment zelf en niet op langere termijn.

De communicatiefrequentie stijgt snel omhoog omdat mensen een steeds groter deel van de communicatie uitbesteden aan zogenaamde ‘intelligent agents’, die steeds meer van ons weten en namens ons kunnen handelen.

De blockchain-technologie is van grote invloed op de toekomst van het internet doordat deze extra beveilgingsmogelijkheden geeft.

 

Menselijk en sociaal

Een belangrijke doorbraak voor wisdom of crowds wordt verwacht op het vlak van zogenaamde semantische technologie. Computers werken nu nog vooral met losse woorden, wij mensen werken met zinnen en woorden hebben daarin een betekenis afhankelijk van hun context. Computers gaan onze taal steeds beter begrijpen en uiteindelijk niet alleen geschreven maar ook gesproken woord.

Dat maakt het mogelijk om miljoenen berichten en geluidsopnames te analyseren en doorzoekbaar te maken. Een enorm reservoir aan nieuwe informatie en kennis wordt dan ontsloten.

Altijd en overal

De komende jaren zullen steeds meer mensen verbonden raken met internet (globalisering), ook in ontwikkelingslanden, en het aantal onderlinge netwerkverbindingen neemt daardoor enorm toe. Daarmee groeit het  aantal knoopunten (‘nodes’) van het internet.

De komende jaren zijn we voortaan overal connected (‘anywhere’): in eerste instantie via ‘smart phones’ later (toekomst) mogelijk ook via hersencommunicatie. Deze telefoons weten steeds meer van ons en zitten vol sensoren waarmee ze een eigen bewustzijn hebben van de omgeving, een ‘situational awareness’ en kunnen van daaruit handelen.

Dat alles maakt dat plannen en beslissen, of in ieder geval de gedetailleerde invulling, kan worden uitgesteld tot het allerlaatste moment (‘just in time’):  je kunt nog op laatste moment bijstellen, fijnregelen, net zoals het menselijk lichaam dat doet. Afspraken maken (‘een coördinatie-probleem’) zoals we dat tot nu toe hebben gedaan, zal hierdoor gaan veranderen, zoals we met mobiele telefoons al hebben gezien. Een afspraak hoeft van tevoren minder precies geregeld te worden.

Internet der Dingen (Internet of Things)

Smartphones, printers, fotocamera’s, spelcomputers, lampen, steeds meer apparaten beschikken al over een internetverbinding. Neem bijvoorbeeld de smartphone: die is continu met internet verbonden en beschikt over meerdere sensoren (beeld, beweging, geluid, beeld en positie) waarmee hij informatie uit zijn eigen omgeving kan halen.

Door informatie van verschillende apparaten te combineren kunnen nieuwe verbanden gehaald worden die iets zeggen over ontwikkelingen in de omgeving van die apparaten. Denk bijvoorbeeld aan een zwerm van sensoren die onze gezondheid bewaken (Europees project, in ontwikkeling) en die onze dijken bewaken (geïnstalleerd in Nederland door o.a. TNO) of die de Japanse kust bewaken om vroegtijdig een tsunami en aardbeving te detecteren. Uit een ‘zwerm’ van apparaten kan nieuwe kennis gehaald worden, wisdom of crowds.

Cyber physical systems

Naast passieve apparaten en sensoren, waarmee gemeten kan worden en ‘gevoeld’, zullen ook mechanische systemen die handelingen kunnen verrichten, zoals pompen, kleppen, installaties, fabrieken, robots, voertuigen e.d., met internet worden verbonden. Dit wordt wel aangeduid als cyber physical systems en internet of robotic systems.

De verwachting is dat in de toekomst alle apparaten en voorwerpen in onze omgeving voorzien zullen zijn van een kleine chip waarmee ze verbonden zijn met het internet. Dit gaat leiden tot hele nieuwe mogelijkheden die we nu nog niet kunnen overzien. Daarmee kunnen ze zelf  storingen doorgeven aan reparatiediensten, of zelf bug fixes downloaden van het web en informatie over hun gebruik uitwisselen met de fabrikant.

Bedrijven verwachten veel van communicatie met en tussen apparaten als het gaat om nieuwe logistiek: pakketjes volgen voortaan zelf de kortste route en onderhandelen die uit met andere apparaten zonder tussenkomst van mensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet of Everything

De groeiende interesse van beroepscriminelen voor cybercrime en digitalisering van commune delicten (gedigitaliseerde criminaliteit) past in de algemene tendens van toenemende digitalisering in de samenleving.

Geavanceerde digitale mogelijkheden zijn voor iedereen toegankelijk en te gebruiken zonder veel voorkennis.

Rode draad binnen deze mogelijkheden zijn de steeds betere encryptietechnieken, die zorgen voor een steeds betere beveiliging (cybersecurity) van zowel legale als illegale handelingen en activiteiten.

Aan criminelen bieden ze de kans anoniem te opereren en zich af te schermen voor opsporingsactiviteiten.

Opgeteld ontstaat dus een internet van alles waarin mensen, machines, apparaten, dingen, computers etc met elkaar verbonden zijn. Dat creëert volop nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor vele personen, organisaties en bedrijven.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE & DOKUMENTEN

Opkomst van het Internet.pdf

Hoe het internet de Nederlandse economie verandert.pdf

Internet Detailhandel.pdf

Verdwijnt de winkel in de toekomst.pdf

Rapport Online winkelen in Nederland.pdf

Fulfilment van online verkoop.pdf

Hoe online coffeeshops een miljoenenomzet draaien.pdf