N I E U W S !!

Gemeenten die meedoen aan experiment met legale wietteelt.

Groningen, Tilburg, Almere, Breda, Maastricht, Nijmegen, Arnhem, Zaanstad, Heerlen en Hellevoetsluis

De tien gemeenten die vanaf 2021 vier jaar lang meedoen aan het experiment met de verkoop van gereguleerde wiet zijn woensdagavond uitgelekt.

Het gaat om Groningen, Tilburg, Almere, Breda, Maastricht, Nijmegen, Arnhem, Zaanstad, Heerlen en Hellevoetsluis.

Dat blijkt uit ministeriële stukken die per ongeluk kort online stonden en waar persbureau ANP de hand op heeft gelegd. NRC heeft de stukken ingezien.

Breda, Maastricht en Heerlen zijn vanwege hun ligging aangemerkt als ‘grensgemeenten’.

Dat betekent dat coffeeshops daar geen wiet mogen verkopen aan buitenlanders om te voorkomen dat het drugstoerisme in deze gemeenten sterk toeneemt.

Donderdag presenteert een commissie onder leiding van André Knottnerus een advies dat naar verwachting wordt overgenomen door de verantwoordelijke ministers Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) en Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA).

Dan zouden ook de deelnemende gemeenten pas bekend worden, maar een document met de namen van de gemeenten werd woensdagavond al kort op de site van het ministerie geplaatst en daarna ook weer snel verwijderd.

Bron NRC

Doelstelling van dit platform

Experiment Gesloten Cannabisketen in Nederland

Het rapport van de Adviescommissie ‘Experiment Gesloten Cannabisketen’ is op 20 juni 2018 aangeboden aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins van Medische Zorg en Sport.

Het advies van de commissie onder leiding van voorzitter professor André Knottnerus is van belang voor de inrichting van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen.

Vlnr.: Bruno Bruins (VVD) minister Medische Zorg en Sport, professor André Knottnerus en Ferdinand Grapperhaus (CDA) minister Justitie en Veiligheid presenteren het rapport Experiment Gesloten Cannabisketen

NEDERLAND GAAT EINDELIJK WIETTEELT LEGALISEREN

In Nederland is een belangrijke, historische stap gezet in het drugsbeleid: er is een politieke meerderheid in de Kamer gevonden om wiet te gaan telen door kwekerijen onder controle van de overheid. Daarmee stopt een halfslachtig gedoogbeleid. Want wietteelt is verboden in Nederland terwijl de verkoop oogluikend werd toegestaan.

Maar daarvan profiteerden alleen maar criminele bendes.

LEES MEER HIEROVER

NIEUW KABINET STAAT PROEF MET LEGALE WIETTEELT TOE

Het nieuwe kabinet gaat toestaan dat in een aantal gemeenten legale wiet wordt verspreid.

De overheidswiet wordt landelijk geteeld en vervolgens verspreid onder zes tot tien gemeenten.

Het is een proef om te kijken of met legale teelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder schadelijke stoffen kan bevatten.

Gemeenten kunnen zichzelf aanmelden voor het experiment.

De bedoeling is dat vooral middelgrote en grote steden meedoen.

ONDERMIJNINGSFONDS

Onder het kabinet Rutte III komt ook een zogenoemd Ondermijningsfonds met daarin 100 miljoen euro om drugscriminaliteit aan te pakken. Het geld wordt geïnvesteerd voor het in beslag nemen van drugspartijen en het opsporen van daders.

Het vorige kabinet beloofde ook al zwaar in te zetten in de strijd tegen drugscriminaliteit. Daar gaat het nieuwe kabinet dus mee door.

 VERMINDEREN DRUGSCRIMINALITEIT

Eén organisatie krijgt van de overheid een vergunning om de overheidswiet te telen.

Het verantwoordelijke ministerie gaat i.s.w. met een adviescommissie nog verder uitwerken hoe en wie dat precies gaat regelen.

Met de legale wiet hoopt de overheid dat de drugscriminaliteit afneemt.

Momenteel is het gedoogd om als coffeeshop wiet te verkopen.

Maar het is illegaal om de drugs in te kopen.

Dat gebeurt nu dus nog door in zee te gaan met criminelen.

De illegale wietteelt levert veel overlast en gevaar op.

ECHT EEN ENORME DOORBRAAK

Een experiment met legale teelt kun je rustig een doorbraak noemen. Hier wordt al tientallen jaren over gesproken. Dat juist deze partijen er uitkomen, is opmerkelijk.

Aan de ene kant D66 die dolgraag wil legaliseren en aan de andere kant de christelijke partijen als ChristenUnie en CDA die altijd tegen zijn geweest.”

De christelijke partijen vinden dat de overheid er alles aan moet doen om verslavende middelen uit de maatschappij te weren.

Ook bij de VVD ligt legaliseren gevoelig, maar een meerderheid van het VVD-partijcongres stemde vorig jaar november voor het slimmer reguleren van de wietteelt.

OPROEP VAN VELE GEMEENTEN

Dat het experiment er nu komt, heeft ook te maken met de oproep van steeds meer gemeenten voor legaliseren.

Die oproep komt vooral van gemeentes uit Noord-Brabant en Limburg, waar de overlast van wietcriminaliteit groot is.

Daarbij wordt ons beleid ook steeds vaker achterhaald gevonden.

Nederland stond jaren internationaal bekend om het soepele softdrugsbeleid, maar inmiddels zijn we ingehaald.

In Uruguay, Canada en in al zeker negen Amerikaanse staten is wietteelt al helemaal legaal.

Komende jaren zullen vele Europese landen volgen.

___________________________________________

DE CONSEQUENTIES

EXPERIMENT GESLOTEN CANNABISKETEN

_______________________________________________________

Onderzoek toont aan een totale verandering en verschuiving

van de cannabis market naar online bestellen, verkopen, communiceren en informeren op het Internet.

– Wanneer een consument het idee heeft dat coffeeshops alleen nog staatswiet verkoopt, neemt men massaal hun toevlucht tot de illegale markt –

________________________

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

Bij gedigitaliseerde criminaliteit is ICT een middel om (traditionele vormen van) criminaliteit te plegen. ICT kan een rol spelen in elk van de fasen van het criminele proces, bij zowel de voorbereiding als de uitvoering als de afronding.

Zo kunnen de sociale media dienen als ontmoetingsplaats, het darkweb als handelsplaats en kan witwassen plaatsvinden met behulp van bitcoins. Digitale technologie vergroot de reikwijdte van criminelen en biedt goede mogelijkheden om criminele activiteiten af te schermen voor opsporing en justitie.

In de praktijk is het onderscheid tussen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit niet zo strikt. Er is sprake van een steeds sterkere verweving tussen cybercrime, gedigitaliseerde criminaliteit en traditionele vormen van criminaliteit.

Binnen het domein van georganiseerde criminaliteit is het gebruik van digitale technologie in al haar facetten eerder een thema-overstijgende werkwijze dan dat er sprake is van nieuwe digitale vormen van georganiseerde criminaliteit.

.

Ontwikkelingen van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

De huidige tijd kenmerkt zich door de snelle opeenvolgende ontwikkelingen van digitale technologie, ontwikkelingen die invloed hebben op de hele samenleving, het criminele deel incluis.

In het Nationaal dreigingsbeeld van 2004 werd de invloed van deze nieuwe ontwikkelingen op de georganiseerde criminaliteit vooralsnog beperkt geacht. De nieuwe mogelijkheden werden destijds voornamelijk gebruikt om te communiceren.

Wel werd verwacht  dat criminele samenwerkingsverbanden in toenemende mate gebruik zouden gaan maken van de mogelijkheden op dit vlak, bijvoorbeeld om afgeschermd te communiceren. De ontwikkelingen bleken sneller te gaan dan destijds verwacht werd.

In het NDB 2014 speelde bij meerdere onderwerpen internet al een belangrijke rol en niet uitsluitend als communicatiemiddel. Onderwerpen die voorbijkwamen, waren onder andere virtuele seks, witwassen  en de verkoop van kweekbenodigdheden voor hennepkwekerijen via internet.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

De verwachting voor de toekomst is dat de digitalisering van het criminele bedrijf gelijke tred zou houden met de digitalisering in de samenleving. Die verwachting is tot op heden bewaarheid.

In het 2016 werd de digitale technologie als alomtegenwoordig beschouwd en voor het huidige NDB geldt hetzelfde, met de toevoeging dat digitale technieken tegenwoordig geraffineerder en professioneler gebruikt worden dan voorheen.

De handel in illegale goederen en diensten op internet neemt toe, zowel op het darkweb als op het reguliere internet. Het betreft veelal de handel in drugs (voornamelijk synthetische drugs en cannabis), nagemaakte goederen of namaakgoederen, illegale vuurwapens, gestolen waar, vals geld, gestolen creditcardgegevens of kinderporno, mensenhandel of mensensmokkel.

Bij deze handel wordt vaak gebruikgemaakt van cryptocurrency’s, in het bijzonder van bitcoins. De versleutelingstechniek achter cryptocurrency’s wordt blockchaintechnologie genoemd.

Deze technologie controleert de echtheid van een virtuele munt en biedt koper en verkoper de mogelijkheid op een vertrouwde manier transacties te verrichten zonder tussenkomst van een derde vertrouwde partij.

VERSCHUIVING VS INTERNET

Sedert 2016 is gebleken dat er nieuwe daders en dadergroepen actief zijn geworden op het web. Er zijn bijvoorbeeld particuliere, zelfstandig werkende producenten van synthetische drugs, cannabis en overige drugs aangetroffen die hun producten uitsluitend via het darkweb verkopen. Experts zien hierin een belangrijke verschuiving i.v.m. de legalisatie van cannabis in bepaalde landen als Amerika, Canada, etc.. als alternatief en antwoord op de toekomstige globalisering wereldwijd.

Overigens zijn er op het darkweb naast nieuwkomers ook veel oudgedienden te vinden: veel verkopers van drugs op het darkweb waren voorheen straatdealer. De verplaatsing van de handel naar het darkweb kan gevolgen hebben voor de wijze waarop het logistieke proces georganiseerd is.

Zo zou in veel gevallen de tussenhandel kunnen verdwijnen, omdat directe handel tussen producent en gebruiker makkelijker is geworden. Bij drugshandel waarbij een beroep moet worden gedaan op grootschalige internationale netwerken, zoals bij de handel in cocaïne en heroïne, ligt dit volgens de onderzoekers minder voor de hand.

De kopers op het darkweb lijken in dit geval juist vaker de tussenhandelaars te zijn.

De verplaatsing van handel naar internet betekent een sterkere marktwerking, waarin de klant een sterkere positie heeft. Daardoor krijgt hij betere waar voor zijn geld en verminderen de schadelijke gevolgen van drugs die via internet zijn aangeschaft.

Drugsgebruikers wisselen op internet meer informatie uit over de kwaliteit van geleverde drugs en verantwoord drugsgebruik.

Wat is Het Internet?

Opzet van het Internet is een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is.

Een internet waarop mensen kunnen vertrouwen en bouwen en dat optimaal wordt benut, omdat mensen zich veilig voelen om vrij met elkaar te communiceren, samen te werken en informatie te delen. Innovatieve toepassingen van digitale technologie en software/hardware die het internet versterken en die bij voorkeur toegankelijk zijn voor alle gebruikers dragen hierbij een steentje bij.

.

HET GROTE GEVAAR: DARK NET

Helaas vormen er donkere wolken boven het Experiment Gesloten Cannabisketen project, wanneer de illegale drugswereld hun werkterrein gaat verschuiven naar Deep Web, Darknet en 100% gaat inzetten in online web activiteiten om het project van de overheid een stap voor te blijven.

Het Internet dat we allemaal kennen is eigenlijk een sluier die een moreel en ethisch verontrustende cyberonderwereld verbergt, beter bekend als het Darknet. Het Darknet (o.a. Silk Road 2.0 en 3.0 en Evolution.) is niet alleen een toevluchtsoord voor politieke bloggers en revolutionairen; het is ook een duistere, wetteloze plek waar het wemelt van de criminelen.

De anonimiteit van het Darknet geeft hen de mogelijkheid te communiceren zonder het risico te lopen gepakt te worden. Ook kunnen ze zich organiseren zonder dat hun locatie bekend wordt. Maar op het Darknet wemelt het ook van criminelen en duistere groepen zoals drugsdealers, pornograven, politieke extremisten, huurmoordenaars en hackers. Je kunt betalen met Bitcoins of ander cryptogeld en je bestelling wordt voor je deur afgeleverd.

Er zijn duizenden drugs verkrijgbaar op Darknet, variërend van ‘onschuldige’ sigaretten tot harddrugs en alles wat zich daar tussen bevindt. Denk aan cannabis, heroïne, geestverruimende middelen, ecstasy en pijnstillers en steroïden. Sommige dealers geven hun klanten zelfs gratis proefmonsters. Tevreden klanten kunnen een beoordeling achterlaten.

Via ons platform gaan wij in op alle feiten, nieuwsberichten en onderzoeksresultaten en bieden wij voorlichting, mogelijkheden, oplossingen, concepten, projecten en business plannen om het Experiment Gesloten Cannabisketen project aan te vullen, te ondersteunen en te wijzen om mogelijke gevaren om zo een bijdrage te leveren aan de Nederlandse overheid.

___________________________________________________________

Een complexe, gevaarlijke en verontrustende online onderwereld

Overzicht Deep Web

Hier een overzicht van wat Deep Web en Darknet zijn, hoe ze worden benaderd en waarom. Voor beleidsmakers, vormt de voortdurende groei van het Deep Web in het algemeen en met name de versnelde uitdijing van het Darknet belangrijke beleidsuitdagingen.

Darknet

Het deel van het Deep Web dat bekend staat als Darknet is een kanaal geworden voor illegaal en vaak gevaarlijk activiteiten. Het is een – een gigantische – online wereld buiten het bereik van Google of een andere zoekmachine.

Onderwereld Internet

De schaal van deze onderwereld van het Internet is werkelijk enorm. Deep Web, de donkere kant van internet bloeit gigantisch.

Het nummer van niet-geïndexeerde websites, bekend als het Deep Web, wordt geschat om 400 tot 500 keer groter te zijn dan het oppervlak web van geïndexeerde, doorzoekbare websites.

Schatting is dat de meeste gegevens worden opgeslagen op alleen de 60 grootste Deep Web-sites, deze alleen zijn al 40 keer groter dan de grootste van het hele Surface Web.

Dread Pirate Roberts

Ook bekend als Ross William Ulbricht, creeerde “Silk Road” als de maker en exploitant van een online marktplaats, waar gebruikers allerlei soorten smokkelwaar, met name illegale drugs, wapens en overige illegale handel konden vinden.

Darknet

De FBI schatte dat de Silk Road-marktplaats in juli 2013 meer dan $ 1,2 miljard aan omzet had verwerkt, waarbij 150.000 anonieme klanten en ongeveer 4.000 verkopers als vaste gebruikers konden worden gerekend tot en met de sluiting van het platform.

Surface Web

De Surface Web is het gedeelte van het web dat is gecrawld en geïndexeerd (en dus doorzoekbaar) door standaard zoekmachines zoals Google of Bing via een gewone webbrowser. In de duisternis eronder, onder de elektronische thermocline, zijn de diepe diepte van het Deep Web , het gedeelte van het web dat niet kan worden gecrawld en geïndexeerd, en dus valt buiten de sonar bereik van standaard zoekmachines.

.

VRIJ TE VERKRIJGEN ILLEGALE PRODUCTEN OP DARK NET

Internet

De nieuw snel groeiende drugs-cybercriminaliteit wordt in 2018-2019 een veelbesproken onderwerp bij de overheid, gemeenten, adviescommissie Experiment Gesloten Cannabisketen, coffeeshops, cannabisgebruikers en de criminele drugswereld sinds de komst van het Experiment Gesloten Cannabisketen project in Nederland en de stemmen om cannabisregulering in vele landen in Europa door te voeren in de toekomst.

Cybercriminaliteit

Onderzoek wijst uit dat de in populariteit nemende drugscriminaliteit gepleegd via het internet – het aanbieden, verkoop, promotie en communicatie – in de toekomst een steeds grotere dreiging gaat vormen voor Nederland, Europese landen, overheden, justitie, ondernemingen en bevolking.

Nieuwe toekomst

Waar cybercriminaliteit in het recente verleden vooral draaide om het hacken van computers, gaan Nederlandse drugscriminelen zich beseffen dat het veranderende Nederlands drugsbeleid door het invoeren van een nieuw wetsvoorstel en bijhorende experiment naast de nieuwe toenemende integratie van het internet binnen de huidige samenleving tal van nieuwe mogelijkheden biedt.

Belangrijke motivaties

Het internet blijkt voor de drugscriminelen ook een uitkomst voor de meer klassieke vormen van criminaliteit zoals fraude, diefstal en de drugshandel. Deze vormen van cybercriminaliteit worden ook wel cyber-enabled crimes genoemd.  Motivaties voor de drugshandel in de toekomst, met als gevolg dat de dreiging van drugs-cybercriminaliteit nu meer dan ooit aan de orde van de dag is.

Cannabis markt

Waar de beginnende cybercrimineel zich normaliter veelal begeeft op het Clearnet (het reguliere internet), begeeft de nieuwe (drugs)cybercrimineel zich op het Dark Net (gebruik via Tor-netwerk, Tor, wat staat voor The Onion Router), ook wel bekend als het Deep Web of Hidden Web.

Na het invoeren van een nieuw wetvoorstel m.b.t. het reguleren van cannabis in Nederland zien drugscriminelen in dat het internet een steeds centralere rol moet krijgen in de cannabis markt.

Online platforms

En binnen het daadwerkelijk plegen van de criminaliteit, wordt het internet als een belangrijk communicatiemedium gezien in de voorbereidingsfase van een communicatie, (drug)verkoop of overig crimineel delict.

Door het Experiment Gesloten Cannabisketen project verplaatsen drugscriminelen, wietteelt producenten, coffeeshopeigenaren zich naar online platforms (internetfora) op het Dark Net.

VIRTUELE ONTMOETINGSRUIMTEN

Het gaat hierbij om virtuele ontmoetingsruimten die voor iedereen toegankelijk zijn en waar op anonieme wijze contact met elkaar kan worden gezocht.

Deze online platforms worden niet alleen gebruikt voor het uitwisselen van informatie, maar staan ook bekend als online markten waar wordt gehandeld in (illegale) goederen en services als drugs, wapens, identiteitspapieren en malware.

Een verborgen gedeelte op het internet dat niet via de standaard internetbrowsers toegankelijk is.

Groei in de toekomst

De anonimiteit die door het Tor-netwerk wordt verschaft en gewaarborgd, is een van de belangrijkste motivaties voor criminelen om gebruik te maken van het Dark Net.

Het aantal deelnemers binnen deze fora groeit al jaren en zal m.b.t. de invoering van het nieuwe wetsvoorstel en mede gezien het toenemende gebruiksgemak, de komende jaren een centrale rol spelen in de verkoop en promoten van cannabis en enorm blijven groeien.

Want de cannabis industrie wil de greep op de wietteelt, kwaliteit, klanten, verkoop en levering niet verliezen.

DIT PLATFORM BIEDT OPLOSSINGEN & TOOLS VOOR DE VOLGENDE ISSUES !!

De Nederlands inwoners & de  volks – gezondheid

Eerste prioriteit vormt de bescherming van de volks-gezondheid en de bevolking in het algemeen in Nederland

Het is van belang om controlle te hebben op de combinatie van gebruikte middelen, de gebruiker en de gebruikscontext, door succesvolle interventies in zetten.

Verminderen overlast en onveiligheid

De tweede prioriteit is de openbare orde en veiligheid rondom coffeeshops te verminderen in de gemeenten en steden

Vanuit dit perspectief zien we dat de cannabisproductie en –handel, maar ook de verkoop aan gebruikers, zorgt voor overlast en onveiligheid.

Terugbrengen georganiseerde criminaliteit 

De derde prioriteit is de georganiseerde criminaliteit betrokken bij de cannabis-productie en -handel.

Er zijn veel netwerken op het web waarin grote en kleine criminelen, handelaren, telers, facilitatoren én coffeeshops met elkaar verbonden zijn.

Ondermijning door criminele organisaties

De cannabisindustrie is sterk verweven met georganiseerde criminaliteit, zoals heling, XTC en mensenhandel.

Stoppen van het witwassen van met cannabishandel verdiend geld en het vergaren van invloed in de sociaalculturele netwerken in onze gemeenschappen..

NIEUW ONLINE STRUCTUUR

Digitaal Distributie, Netwerk & Monitor Centrale

ONLINE INFORMATIE PLATFORM

Centraal aangestuurd preventie & info sites

LANDELIJKE COFFEESHOP SITE

Centraal gecoordineerd website(s) platform

CENTRAAL ONLINE WEBSHOP

Nationaal gecentraliseerd verkoop kanaal